“Personlig sikkerhed er en menneskeret.”
– FNs Menneskerettighedserklæring Artikel 3

Interesseorganisationen Ret Til Forsvar arbejder for, at vandelsgodkendte, våbenuddannede danske statsborgere får ret til at kunne forsvare sig effektivt. Følg os på Facebook her.

“Statsborgere over 25 år, der kan vandelsgodkendes på niveau med politibetjente, og som selv betaler og består en skydeuddannelse og jævnlige skydeprøver på niveau med gadebetjente, bør have ret til at bære pistol til selvforsvar.”

Læs forslaget i sin helhed her.

10 GODE GRUNDE TIL AT lovliggøre selvforsvar med skydevåben:

#1 De eneste, som den stramme danske våbenlov afvæbner, er lovlydige borgere. Kriminelle er, i sagens natur, ligeglade med loven og vil altid kunne skaffe sig et våben – om ikke andet, så en kniv. Stramme våbenlove gør kun de kriminelles arbejde lettere, fordi deres ofre ikke kan forsvare sig.

#2 Politiet kan forebygge og efterforske kriminalitet, men er kun meget sjældent til stede i selve det øjeblik, en forbrydelse sker. “Når der er brug for politiet indenfor få sekunder, er de typisk kun få minutter væk”, som man siger. Borgerne er næsten altid selv ansvarlige for deres sikkerhed her og nu. De fysiske og psykiske følger af vold, røveri, voldtægt eller terror forsvinder jo ikke, selvom politiet efterfølgende opklarer forbrydelsen og en dommer dømmer forbryderen. Lovliggørelse af skydevåben til selvforsvar øger lovlydige borgeres sikkerhed og giver dem en reel chance for at kunne forsvare sig selv og deres nære.

#3 I EU-landene Tjekkiet, Estland, Letland og Litauen må lovlydige borgere købe en pistol og bære den offentligt til selvforsvar. I Italien må man bruge sports- og jagtvåben til selvforsvar på sin egen grund. Dette har ikke ført til øget våbenvold. Til gengæld er de jagende blevet de jagede: Kriminelle og terrorister ved aldrig, om deres næste offer er bevæbnet.

#4 Der findes allerede i dag over en halv million lovlige våben rundt om i danske hjem. Landets mange jægere og sportsskytter har dog aldrig udgjort nogen trussel. Lovlige våben i hænderne på vandelsgodkendte, våbenuddannede borgere er ikke nemlig noget problem.

#5 Staten masseovervåger “i sikkerhedens navn” borgerne døgnet rundt næsten over alt via vores mobiltelefoner, hemmelige kameraer på gaden med ansigtsgenkendelse, osv. Ved at give borgerne ret til at kunne forsvare sig selv og deres nære effektivt, kan staten nedtrappe sin invasion af borgernes hjem og liv, og vi kan igen få ægte privatliv og alenetid.

#6 Stram våbenlov virker ikke mod skyderier og afskrækker ikke kriminelle fra at gå med ulovlige våben. Antallet af skyderier er faktisk steget i samme periode, som våbenloven gentagne gange er blevet strammet. Og antallet af domme for overtrædelse af våbenloven er fordoblet de seneste 10 år. Det skyldes selvfølgelig, at kriminelle er ligeglade med loven. Stramme våbenlove afvæbner kun de lovlydige, og gør dem forsvarsløse overfor voldelige kriminelle. Interesseorganisationen Ret Til Forsvar mener, at det bør være omvendt: Lovlydige borgere bør kunne bevæbne sig, og de kriminelle bør være ubevæbnede.

#7 Lovliggørelse af skydevåben til selvforsvar fører ikke til det, nogen kalder “amerikanske tilstande”. Dette er hverken tilfældet i Tjekkiet, Estland, Letland, Litauen, Italien eller Israel, hvor lovlydige, våbenuddannede borgere kan bevæbne sig med pistol til selvforsvar. Amerikanernes lette adgang til lovlige våben er i øvrigt heller ikke årsag til “amerikanske tilstande” i USA. Forskningen viser faktisk, at der er mindre kriminalitet i de amerikanske byer og stater, hvor det er lettere at få lov til at bevæbne sig til selvforsvar. Ligesom i Danmark er det i USA noget andet der er på spil end lovlige våben i lovlydiges hænder, når det gælder kriminelles skyderier. USA ligger i øvrigt helt nede på en 89.-plads på listen over drab per indbygger.

#8 Borgervæbning vil øge både den enkeltes og samfundets modstandskraft overfor farlige kriminelle og terrorisme markant. Tænk, hvor mange liv der kunne være blevet reddet, hvis bare et par stykker på BataclanUtøyaCharlie Hebdo, i Orlando eller Mumbay, havde været bevæbnede. Den ekstra sikkerhed og forsvarskapacitet, som borgervæbning giver et samfund, er oven i købet helt gratis for staten. Man kunne starte med at tillade politibetjente og kampsoldater at bære deres tjenestepistol i fritiden.

#9 Retten til at forsvare sig med skydevåben styrker ligestillingen markant. Som den berømte våbensmed Samuel Colt sagde: “Gud skabte manden og kvinden. Løjtnant Colt gjorde dem lige.” Lovliggørelse af skydevåben til selvforsvar løser et ældgammelt problem: At mænd kan udnytte deres fysiske overlejenhed overfor for kvinder. Og hvem er imod tiltag, der fremmer ligestilling?

#10 Personlig sikkerhed er en menneskeret. Det fremgår af FN’s Menneskerettighedskonvention Artikel 3: “Alle har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed.” Politiet kan ikke være overalt hele tiden (hvem har også lyst til, at de skal være det…?). Borgerne står derfor næsten altid selv for deres egen personlige sikkerhed og bør derfor have en reel mulighed for at forsvare sig selv og deres nære effektivt.

VIDSTE DU, AT:

…antallet af anmeldte voldtægter er næsten tredoblet de seneste fem år? I 2014 var tallet 365, i 2019 var det 1017. Dertil kommer et meget stort mørketal. Almindeligt forekommende psykiske lidelser som følge af voldtægt er svær depression, angstforstyrrelser, tvangsforstyrrelser, spiseforstyrrelse, fobier og PTSD. Forstyrrelser i seksualiteten eller væmmelse ved kropsligt nærvær er også almindeligt. Mange voldtægtsofre kommer sig aldrig helt. En stor del af disse overgreb kunne være undgået, hvis kvinder fik mulighed for at kunne forsvare sig selv eller deres veninder effektivt. Og hvis voldtægtsmanden vidste, at deres potentielle offer kan være bevæbnet.

…antallet af anmeldte voldsepisoder er steget med 60 procent de seneste fem år? I 2014 var tallet 16306, i 2019 var det steget til 27460. Det svarer til 75 voldsanmeldelser om dagen. Typiske psykologiske traumer som følge af vold er angst, mareridt, social isolation og PTSD. Det er ikke i orden, at lovlydige borgere ikke kan få lov at forsvare sig effektivt.

…pistoler er det middel til selvforsvar, der indebærer mindst risiko for, at forsvareren kommer til at gøre skade på sig selv?

…at der er mindre kriminalitet i områder, hvor flere borgere bevæbner sig til selvforsvar?

…at borgervæbning er en effektiv måde, hvorpå befolkningen kan forsvare demokrati og menneskerettigheder mod diktatur? Lenin, Hitler, Castro, Maduro, Mao, Gaddafi, Idi Amin, Pol Pot, det Ottomanske Rige og Kim Jung-un kunne alle uhindret myrde løs på deres egen befolkning, fordi borgerne ikke måtte bevæbne sig. I det 20. århundrede blev over 200 millioner mennesker myrdet af deres egen regering, oftest efter, at stramme våbenlove havde afvæbnet dem.

…at politiet i Danmark er mellem 7 og 23 minutter om at komme, når man ringer 112? Når det drejer sig om sekunder, er politiet kun få minutter væk – og så er skaden sket.

…at kriminelle kan være bange? Forskning fra USA, hvor lovlydige, psykisk raske voksne mange steder har ret til at købe og bære pistol til selvforsvar, viser, at en tredjedel af kriminelle er bekymrede over risikoen for at blive skudt af et offer. 74 procent af indbrudstyve undgår helst huse, hvor beboerne er hjemme, af frygt for at blive skudt. 34 procent af kriminelle har oplevet at blive skræmt væk, skudt på, såret eller blive taget til fange af et bevæbnet offer. 39 procent havde på et tidspunkt undladt en kriminel handling, fordi de frygtede, at offeret var bevæbnet. Den slags bekymringer har kriminelle i Danmark desværre ikke…

…at der er en samfundspagt mellem staten og borgerne? Den går ud på, at borgerne lader sig afvæbne mod, at staten beskytter borgerne og vores ejendom. Men staten har meget svært ved at overholde sin del af pagten: Politiet har ikke tid til at efterforske indbrud (kun 5 procent opklares) og knivstikkerier prioriteres kun, hvis der er døde. Alene hos Københavns Politi samler 1000 voldssager støv, og dusinvis af voldtægtssager ligger ubehandlede, selvom der endda er udpeget en mistænkt. Mange oplever, at politiet slet ikke kommer, når man ringer efter dem. 38 procent af danskerne har ikke tillid til, at politiet vil rykke ud, når de har behov for det. Lav risiko for at blive straffet kombineret med en ubevæbnet befolkning udgør optimale betingelser for kriminelle. Hvis staten ikke kan overholde sin del af samfundspagten, bør pagten ophæves.

CITATER:

“Hvis skydevåben dræber folk, så er blyanter årsag til stavefejl, biler ansvarlige for spritkørsel og gafler skyld i overvægt. Skydevåben dræber ikke. Mennesker dræber.“
– ukendt

“At stramme våbenloven er som at forsøge at stoppe spritkørsel ved at gøre det sværere for folk der ikke drikker at eje en bil.”
– ukendt

“Hvis skydevåben ikke stopper kriminelle, hvorfor går politifolk så med pistol?”
– ukendt

“En af de mest almindelige måder, hvorpå tyranner når deres mål uden modstand, er ved at afvæbne befolkningen og gøre det strafbart at bære våben.”
Joseph Story (1779-1845), højesteretsdommer i USA

“Der er ingen gode pistoler. Der er ingen onde pistoler. En pistol i en ond mands hånd er en dårlig ting. En pistol i hænderne på en god mand er ikke en trussel mod nogen – bortset fra for de onde.”
Charlton Heston (1924-2008), skuespiller

“Jeg går bevæbnet med en pistol, fordi det er for tungt at bære rundt på en politimand.”
Clint Smith, soldat

“Det er forkert at forbyde noget, som har masser af fordele, blot fordi man tror, at det muligvis også kan skabe problemer: I så fald skulle man forbyde ild, fordi det kan forårsage ildebrand, og forbyde vand, fordi man kan drukne i det. På samme måde er det med forbud mod at bevæbne sig: Det afvæbner kun dem, hverken har tendensen eller viljen til at begå forbrydelser. Den slags forbud gør situationen værre for de lovlydige, og lettere for de kriminelle.”
Cesare Beccaria (1738-1794), italiensk filosof og politiker

“Hvis du vil forbyde skydevåben, så er du ikke mod skydevåben, for skydevåben er nødvendige for at kunne afvæbne befolkningen. Så du er i virkeligheden ikke imod skydevåben. For du har brug for politiets pistoler til at tage skydevåben fra alle andre. Du går faktisk meget ind for skydevåben, du mener bare, at det kun er politikerne (som selvfølgelig er så pålidelige, ærlige, moralske og dydige…), som skal kunne bruge skydevåben. Der findes ikke total afvæbning. Der findes kun centralisering af skydevåben, så de begrænses til kun at kunne bruges af en lille politisk elite og deres håndlangere.”
Stefan Molyneux, canadisk filosof (video her)

“Ved at forbyde skydevåben bare fordi kriminelle bruger dem, siger vi til de lovlydige, at deres rettigheder og friheder ikke afhænger af deres egen adfærd, men af de kriminelles adfærd, og at de kun får de rettigheder, som de kriminelle giver dem lov til. Et samfund kan aldrig nogensinde stoppe kriminalitet ved at tvinge de lovlydige til at tilpasse sig den adfærd, man frygter fra kriminelle. Samfundet stopper kriminalitet ved at tvinge kriminelle til at tilpasse sig de lovlydiges adfærd.”
Jeff Snyder, forfatter til ‘En nation af kujoner: Essays om etik og våbenlov’

Vi mener:

Interesseorganisationen Ret Til Forsvar mener, at vandelsgodkendte, våbenuddannede danskere bør have ret til at bevæbne sig til selvforsvar allerede nu. Sund fornuft, forskning og erfaringerne fra andre europæiske lande viser, at det uden problemer øger borgernes personlige sikkerhed. Men for nogen politikere og vælgere kan dette måske være for stort et skridt at tage på én gang. En trinvis indføring af effektiv personlig sikkerhed kan se sådan ud:

Trin 1: Politibetjente og professionelle soldater lov at bære deres tjenestepistol i fritiden, så de kan forsvare andre og sig selv.

Trin 2: Fængselsbetjente, uddannet vagtpersonel og udrykningspersonel får mulighed for at tage en skydeuddannelse og jævnlige skydeprøver på niveau med gadebetjente og bære tjenestepistol på arbejdet. Disse faggrupper har allerede ret til at bære våben på arbejdet til selvforsvar i en række andre lande. Angreb på redningspersonel og brandvæsen er et stigende problem, og der er behov for bedre muligheder for egensikkerhed under arbejdet i især visse boligområder eller ved terrorangreb. Efter en forsøgsperiode kan man vurdere, om disse faggrupper også skal have lov at bære deres tjenestepistol privat efter f.eks. 2 år med pistol i arbejdsmæssig sammenhæng. Politibetjente og fængselsbetjente er særligt udsatte for vold og trusler i deres fritid.

Trin 3: Jægere og sportsskytter (de er allerede i dag vandelsgodkendte og våbenuddannede qua deres hobby) får ligesom i Italien ret til at forsvare sig med skydevåben i deres eget hjem.

Trin 4: Vandelsgodkendte, våbenuddannede danskere over 25 år får – ligesom i en række andre EU-lande – ret til at bære pistol i det offentlige rum til at kunne forsvare sig selv og andre. Læs forslaget i sin helhed her.

Stadig ikke helt overbevist?

Er du stadig ikke helt overbevist om, at vandelsgodkendte danskere skal have ret til at forsvare sig effektivt? Læs evt. ofrenes historier og om argumenterne imod, inden du tager stilling nederst:

Tag stilling: