Tag stilling:

Interesseorganisationen Ret Til Forsvar arbejder for, at vandelsgodkendte, våbenuddannede danske statsborgere får ret til at kunne forsvare sig effektivt. Følg os på Facebook her.

“Statsborgere over 25 år, der kan vandelsgodkendes på niveau med politibetjente, og som selv betaler og består en skydeuddannelse og jævnlige skydeprøver på niveau med gadebetjente, bør have ret til at bære pistol til selvforsvar.”

Læs forslaget i sin helhed her.