Våbenloven i andre lande

Denne side er under fortsat udbygning, efterhånden som vi finder ny relevant forskning.

Ansvarsfraskrivelse: Vi gør alt hvad vi kan for at sikre, at kun korrekte data viderebringes her på siden. Vi kan dog ikke garantere, at der ikke indsniger sig fejl eller at der er foretaget ændringer i en lovgivning, som vi ikke har været opmærksomme på. Forslag til rettelser, relevante oplysninger osv. modtages meget gerne – send til: kontakt@rettilforsvar.dk

Danmark

I Danmark er det ulovligt at bære skydevåben til selvforsvar. Politiet kan dog i særlige situationer give dispensation fra dette (Bekendtgørelse om våben og ammunition m.v., § 11, stk. 4). Indtil 1934 var det relativt let for danskerne at bevæbne sig med skydevåben, hvis de ønskede dette. I april 1934 blev de såkaldte Urolovene vedtaget. Disse love indskærpede regler for ”Lov om Handel med samt Tilvirkning og Besiddelse af Vaaben m.v.”. Uden Urolovene havde de danske frihedskæmpere formenligt haft bedre muligheder for at bekæmpe nazisterne under 2. Verdenskrig.

Ifølge forskningsinstituttet Small Arms Survey er der 9,9 civilt ejede skydevåben i Danmark, per 100 indbyggere (2017).

Estland

I Estland må statsborgere over 21 år købe og bære pistoler og revolvere til selvforsvar (§ 28 og § 29). Ansøgeren skal vedlægge en lægeattest og give en skriftlig begrundelse for ansøgningen. Derudover skal man gennemføre et førstehjælpskursus på mindst 16 timer og bestå en skydeuddannelse bestående af teori og våbenhåndtering. Der skal betales et gebyr ifm. ansøgningen (§ 35). Skydevåben til selvforsvar skal bæres skjult. Ifølge forskningsinstituttet Small Arms Survey er der 5 civilt ejede skydevåben i Estland, per 100 indbyggere (2017).

Israel

Statsborgere og personer med permanent opholdstilladelse kan bære pistol til selvforsvar i Israel. Det er et krav, at ansøgeren kan landets sprog mundtligt og skriftligt så godt, at vedkommende kan udfylde formulerer og forstå skyde-myndighedens instruktioner. Man skal enten have gennemført værnepligt eller være over 45 år, gennemgå en lægelig undersøgelse og bestå en skydeuddannelse, herunder teori og våbenhåndtering. Derudover skal man enten have et arbejde, hvor muligheden for at kunne forsvare sig selv og andre relevant, f.eks. sikkerhedsvagt, brandmand eller redder. Alternativt kan omfattende skydetræning også give tilladelsen, f.eks. skydelærer eller professionel sportsskytte og tidligere politibetjente eller officerer. Ifølge forskningsinstituttet Small Arms Survey er der 6,7 civilt ejede skydevåben i Israel, per 100 indbyggere (2017).

Italien

I Italien må visse typer af skydevåben bruges til selvforsvar i hjemmet ved f.eks. et hjemmerøveri. Det er tilstrækkeligt, at hjemmets beboer kan give rimelig begrundelse for at have følt sig truet. Italiens våbenlov sikrer også, at personer der har skudt i selvforsvar i hjemmet får gratis retshjælp. Ifølge forskningsinstituttet Small Arms Survey er der 14,4 civilt ejede skydevåben i Italien, per 100 indbyggere (2017).

Letland

I Letland er det lovligt for statsborgere at købe semiautomatiske pistoler og revolvere op til 9mm og bære dem til selvforsvar (sektion 7 og 14). Peberspray og stunguns (apparat, der chokerer eller lammer modstanderen med elektricitet), er også lovlige at bære offentligt til selvforsvar.

Litauen

Statsborgere og personer med permanent opholdstilladelse må bære våben med kaliber op til 9mm til selvforsvar (Artikel 11). Magasinet må højest kunne holde 13 skud (Artikel 7). Personer, som er straffet efter straffeloven, stofmisbruger eller har visse psykiske og fysiske sygdomme, eller har mistet et våben indenfor 3 år (Artikel 17), kan ikke bære våben til selvforsvar. Ifølge forskningsinstituttet Small Arms Survey er der 13,6 civilt ejede skydevåben i Litauen, per 100 indbyggere (2017).

Sverige

I Sverige er det ulovligt for private at bære skydevåben til selvforsvar. Alligevel har Sverige et meget højt antal skyderier. Ordensvagter kan dog, i modsætning til i Danmark, bevæbne sig med pistol, når de har bestået et skydekursus på 43 timer. I Sverige har politiet altså ikke monopol på at kunne yde bevæbnet bistand til samfundet. Dette øger i princippet konkurrencen, hvilket der kan være nogle fordele ved for arbejdsgiveren (staten) og forbrugerne (borgerne). Ifølge forskningsinstituttet Small Arms Survey er der 23,1 civilt ejede skydevåben i Sverige, per 100 indbyggere (2017).

Tjekkiet

I Tjekkiet har borgere ret til at bære pistoler offentligt til at beskytte deres “liv, helbred og ejendom” (sektion 12B). Ifølge forskningsinstituttet Small Arms Survey er der 12,5 civilt ejede skydevåben i Tjekkiet, per 100 indbyggere (2017).

USA

USA fremhæves af våbenmodstandere som et skrækeksempel på, hvad lettere adgang til skydevåben til selvforsvar kan medføre. Faktum er, at USA helt nede på en 89.-plads på listen over lande, med flest mord pr. indbygger. Dertil kommer, at en stor del af den voldelige kriminalitet i USA begås i nogle få, afgrænsede områder. 68 procent af alle mord begås i kun 5 procent af landets godt 3.000 kommuner (counties). Undtog man disse få, hårdt ramte områder fra statistikken, havner USA på en 156.-plads på listen over lande med flest mord. En undersøgelse fra 2014 viste, at der ikke blev begået ét eneste mord i 54 procent af kommunerne. Ligesom en lang række andre lande, med langt strengere våbenlove og i øvrigt langt højere mordrater end USA, kæmper USA med alvorlige sociale problemer og kriminelle migranter. Den relativt høje kriminalitetsrate skyldes ikke lovlydiges ret til at bevæbne sig til selvforsvar. Det har da også vist sig, at europæiske lande uden de sociale og etniske problemer, der præger USA, ikke har fået “amerikanske tilstande” af at lovliggøre pistoler til selvforsvar.

Top-5 på listen over byer i USA med flest mord er alle kendetegnet ved høj grad af multikultur og at være styret af borgmestre fra det Demokratiske parti, der fører en politik, som gør det sværere at køb og bære våben til selvforsvar:

1.-pladsen: St. Louis med en mordrate på 66 ud af 100.000 indbyggere. Hvis St. Louis var et land, ville det ligge nummer 1. på listen over lande med flest mord pr. indbygger. Læs om St. Louis’ etniske befolkningssammensætning her. St. Louis har været styret af Demokratiske borgmestre siden 1949.

2.-pladsen: Baltimore med en mordrate på 55. Læs om Baltimores etniske befolkningssammensætning her. Baltimore har været styre at Demokratiske borgmestre siden 1967.

3.-pladsen: Detroit med en mordrate på 39. Læs om Detroits etniske befolkningssammensætning her. Detroit har været styret af Demokratiske borgmestre siden 1962.

4.-pladsen: New Orleans med en mordrate på 39. Læs om New Orleans etniske befolkningssammensætning her. New Orleans har været styret af Demokratiske borgmestre siden 1949.

5.-pladsen: Baton Rouge med en mordrate på 38. Læs om Baton Rouge’s befolkningssammensætning her. Bortset fra en periode på 16 år, hvor byens borgmester var republikaner, har byen været styret af Demokratiske borgmestre siden 1872.

Østrig

I Østrig må politibetjente og fængselsbetjente bære pistol til selvforsvar i fritiden (Østrigs våbenlov). Ifølge forskningsinstituttet Small Arms Survey er der 30 civilt ejede skydevåben i Østrig, per 100 indbyggere (2017).